Aktuální změny v ordinační době:                         nejsou